• Experts i pioners en la pràctica de la mediació.

    Impartim formació homologada de mediació.

    Actuem com a consultors, treballem en projectes de mediació i gestionem equips de professionals en la resolució de conflictes.


    Expertos y pioneros en la práctica de la mediación.

    Impartimos formación homologada de mediación.

    Actuamos como consultores, trabajamos en proyectos de mediación y gestionamos equipos de profesionales en la resolución de conflictos.